LE PETIT PARIS DALAT HOTEL
Adresse : Số 33 Mai Hắc Đế, Phường 6, Đà Lạt. (Số mới 31).
Téléphone
0906.375988 - Chị Quế.
      0908.213245 - Chị Yến.
0903.058883 - Chị Hoa.
Email

Actualités

Updating...!
Copyright 2008 © by Le Petit Paris Hotel