Đặt phòng

LE PETIT PARIS DALAT HOTEL
Address : No. 33 Mai Hac De, Ward 6, Da Lat.
Hotline
0931136333 MRS VAN  
      0908726005 MRS AS
 
Zalo: 0913127810 
 
Email : saleshcm@lepetitparishotel.com
    
Facebook: https://www.facebook.com/lepetitparishotel/
 
 
 

LE PETIT PARIS HOTEL 
 
 
 
 
 
  
Vườn sau hotel paris Đà Lạt
 
 
vườn sau khách sạn 2 sao đà lạt
Khung cảnh phía sau khách sạn Le Petit Pari Đà Lạt
 

hotel 2
Khu giao lưu chia sẻAdress :  33 Mai Hac De , ward 6, DA LAT 
Hotline : 
0931136333 - Mrs Van 
0908726005 - Mrs Quynh Như 
             
Email: saleshcm@lepetitparishotel.com 
           
 
 
 
 
  • Back
  • Top

Đặt phòng

LE PETIT PARIS DALAT HOTEL
Address : No. 33 Mai Hac De, Ward 6, Da Lat.
Hotline
0931136333 MRS VAN  
      0908726005 MRS AS
 
Zalo: 0913127810 
 
Email : saleshcm@lepetitparishotel.com
    
Facebook: https://www.facebook.com/lepetitparishotel/
Copyright 2008 © by Le Petit Paris Hotel